31 grudnia 2009

"Powitajmy Nowy Rok / Pełen rzeczy, które nigdy nie istniały."
/Rainer Maria Rilke/

"And now let us welcome the New Year / Full of things that have never been."
/Rainer Maria Rilke/

(the text says):
middle: "a box for your thoughts"
borders: "look deeper/I'm thinking/I found peace/finally I'm myself/what if?/I surprised myself/I am here and now/I give myself some time/I don't promise anything/coincidence?/I am not an angel/never say "always"/I will listen to myself/I don't regret anything/I give in to emotions/I am who I am/I hope/I don't have to be perfect anymore"

27 grudnia 2009

"Nie potępiaj mnie za to, że rozmawiam z chmurami."
/Henry David Thoreau/

prawda, Oliwko? :)

"You must not blame me if I do talk to the clouds."
/Henry David Thoreau/

(the text on the left tag):
left: "you need to dream"
zakładki, które zrobiłam dla Tammy w ramach drugiego odcinka Wymiany Papierowej.

tags I made for Tammy in part two of Paper Swap.

poniżej zakładki, które dostałam od Tammy.

below tags I got from Tammy.thank you, Tammy! I look at "Live Your Poem" every night - I use it as a bookmark in the book I'm reading. sending you all my warm thoughts.
"Dalej. Otwórz drzwi, o których mówiono, że nie da się ich otworzyć. Tam czeka życie."
/Kelly Ann Rothaus/

"Reach out and open the door that no one thought could be opened. Life is behind it."
/Kelly Ann Rothaus/

22 grudnia 2009

"Nie musisz wychodzić z pokoju. Nie odchodź od stołu i słuchaj. Nawet nie słuchaj, po prostu czekaj. Nawet nie czekaj, tylko siedź nieruchomo. Świat sam do ciebie przyjdzie. Rozłoży się u twych stóp."
/Franz Kafka/

"You do not need to leave your room. Remain sitting at your table and listen. Do not even listen, simply wait, be quiet still. The world will freely offer itself to you, it will roll at your feet."
/Franz Kafka/
 

strona w moim "Wreck This Journal", który dostałam od Lawenduli.

page in my "Wreck This Journal" which I got from Lawendula.

(the text says):
left: my quiet retreat/calm/white again"
right: have a nice day/simply white/in shades of white"

18 grudnia 2009

pokiermaszowo chciałabym podziękować...
obecnym za pomoc cierpliwość inspiracje
nieobecnym za dobre myśli

Agnieszce z Makowego Pola za (między innymi) rozmowy o literaturze i macierzyństwie.
Agnieszce-Annie za zaskoczenie i jeden z moich ulubionych kolaży. słów mało.

post craft fair thanks...
to those who were there for their help patience inspirations
to those who weren't for all the warm thoughts

to Agnieszka from Makowe Pole for (among other things) conversations about literature and motherhood.
to Agnieszka-Anna for the surprise and one of my favourite collages ever.

(the text says):
"thank you"

9 grudnia 2009

"Kreatywność to...wymyślanie, eksperymentowanie, rozwijanie się, podejmowanie ryzyka, łamanie reguł, popełnianie błędów i dobra zabawa."
/Mary Lou Cook/

"Creativity is...inventing, experimenting, growing, taking risks, breaking rules, making mistakes and having fun."
/Mary Lou Cook/

wyzwanie na Three Muses w tym tygodniu to: "butelki i słoiki".

this week's challenge at Three Muses: "bottles and jars". i jeszcze kilka tagów świątecznych:
 
and some Christmas tags:
"find a moment for yourself/and start singing: la la la la/Sabina and Jan adore Christmas/Bogdan got ready to singing carols"

6 grudnia 2009

"Spokój nie jest frywolnością, ani zadowoleniem z siebie, jest najwyższą wiedzą i miłością, jest afirmacją rzeczywistości, rodzącej się na skraju każdej przepaści i otchłani. Spokój to sekret piękna i sens każdej sztuki."
/Herman Hesse/

"Peace is not frivolity or complacency. It's the highest knowledge and love, it's the affirmation of reality and it is born at the edge of every precipice and every abyss. Peace is the secret of beauty and the point of every art."
/Herman Hesse/
 
(napisy):
"proszę mu to powiedzieć, proszę pani"
"nic nie powiem"

(the text says):
"please tell him that, madame"
"I'm not going to say anything"
(napis):
"oddychaj"

(the text):
"breathe"

 i kilka babciowych zakładek. :)

and some granny tags. :)
(the text):
"they don't bake cakes like that any more/granny tells you to smack on the face/I don't feel like a grandma. I'm leaving"

5 grudnia 2009

"Boże Narodzenie, drogie dzieci, to nie jest data. To stan umysłu."
/Mary Ellen Chase/

"Christmas, children, is not a date. It is a state of mind."
/
Mary Ellen Chase/

(the text says):
"get as close as you can/wish you calm/bake some cookies"
kochani, będę miała przyjemność mieć swoje stoisko na kiermaszu świątecznym w kawiarni mesita w warszawie. rzecz dzieje się 13 grudnia w godzinach 11-18.
to mój pierwszy raz.
tych, którzy mają blisko - zapraszam serdecznie. tych, którzy daleko - proszę o ciepłe myśli.

the link above leads to a charming mesita cafe in Warsaw where I'm going to have my stand at a Christmas craft fair. on Dec.13.
it's my debut so please send me your warm thoughts and keep your fingers crossed.

 a oto maleńka część z tego, co szykuję (nie tylko w temacie świątecznym).

here's a sampling of what I'm making for the fair (and it won't be just Christmas stuff).

(the text):
"tell Santa exactly what you dream of/have a merry/a lot of joy/have a merry"

4 grudnia 2009

"Tylko w dobrej literaturze przypadki się nie zdarzają. W życiu jest ich pełno, i to najgłupszych."
/Erich Maria Remarque/

"Only in good literature there is no pure chance. In life it happens a lot and it's often the silliest."
/Erich Maria Remarque/


Tymonsyl i ja schwyciłyśmy za ten sam obrazek. zupełnie nieświadomie.
nie po raz pierwszy powiało metafizyką.

Tymosyl and I altered the very same photo. completely unintentionally.
it's not the first time that metaphysics plays a role between us.


(the text):
"if we have to freeze, let's do it together"

30 listopada 2009

"Niektórzy widzą rzeczy takimi, jakie są i pytają - dlaczego? Ja śnię o rzeczach, których nigdy nie było i pytam - dlaczego nie?
/George Bernard Shaw/

“You see things and you say, 'Why?' But I dream things that never were; and I say, 'Why not?'”
/George Bernard Shaw/

(the text says):
"trust your intuition"

27 listopada 2009

"Celem sztuki jest nadanie kształtu życiu."
/William Szekspir/

"The object of art is to give life a shape."
/William Shakespeare/

(the text says):
left - "the Cinderella syndrome"
right - "I will not forget you"

24 listopada 2009

"Łatwiej jest być duchem. Możesz wtedy być uromantyczniona i uwielbiana. Możesz wzrastać w pamięci zamiast ubywać w rzeczywistości."
/Jojo Moyes/

"It's easier to be a ghost. You can be romanticisied, adored. You can grow in the memory instead of diminish in reality."
/Jojo Moyes/

(the text says):
the title: "how a modest little girl became a princess"
first line: "look at me: I am the woman that you think you know"

21 listopada 2009

"Jesteś wszystkim, co masz. Możemy dawać siebie innym tylko wtedy, gdy będziemy pamiętać, jak ważne jest, by kochać i szanować siebie. Nie uda nam się uczcić nikogo na świecie, dopóki nie uczcimy siebie."
/Leo F. Buscaglia/

dla Uli

"You are everything you have. We can give ourselves to others only when we remember how important it is to love and respect yourself. We'll never be able to honour anyone in the world unless we honour ourselves."
/Leo F. Buscaglia/

for Ula

(the text says):
"be gentle to yourself"

19 listopada 2009

"Życie to raj, do którego klucze są w naszych rękach."
/Fiodor Dostojewski/

"Life is a Paradise to which we hold the key."
/Fyodor Dostoyevski/


wyzwanie na Three Muses w temacie: "klucz".

an entry for a challenge at Three Muses themed: "keys".

18 listopada 2009

"Może się zdarzyć, że urodziłaś się bez skrzydeł, ale najważniejsze, żebyś nie przeszkadzała im wyrosnąć."
/Coco Chanel/

"If you were born without wings, do nothing to prevent them from growing."
/Coco Chanel/

17 listopada 2009

"Opatruję łóżko zranione nocną bezsennością."
/Olga Tokarczuk/

"I'm dressing the wounds of my bed hurt by the night insomnia."
/Olga Tokarczuk/


listopadowe wyzwanie na Craftowie - "bezsenność"

November challenge at Craftowo - "insomnia" 
(the text):
"why am I not sleeping
now it's time for painting"

15 listopada 2009

"twoja obecność w tle mojego losu
jest tym czym cienie bywają dla powiek
tak jak zapałka jest dla papierosa
równie niezbędna. dziękuję za ogień"
/Anna Piwkowska/

"your presence in the background of my fate
is what eyeshadows can sometimes be for the eyelids
what a match is for the cigarette
just as indispensable. thank you for the light"
/Anna Piwkowska/


p.s. cafe brulot to najlepsza kawa jaką piłam w całym moim życiu.
rachunek z wrocławskiego 'pożegnania z afryką'.

p.s. cafe brulot is by far the best coffee I have drunk in my entire life.
the receipt is from a cafe called "out of africa" in wrocław (breslau).

(the text says):
"would you like some more coffee, darling?"

13 listopada 2009

"Wyrzuć swoje marzenia w powietrze jak latawiec; nie wiesz, co może do ciebie powrócić - nowe życie, nowy przyjaciel, nowa miłość, nowy kraj."
/Anais Nin/

"Throw your dreams into space like a kite, and you do not know what it will bring back, a new life, a new friend, a new love, a new country."
/Anais Nin/

lusterko zrobione dla Debriny w ramach Art Exchange.

made for Debrina in the Art Exchange.

10 listopada 2009

"Byłabym ogromnie szczęśliwa, gdyby moje dzieci wyrosły na ludzi, dla których wystrój wnętrz polega głównie na umieszczeniu wystarczającej ilości półek na książki."
/Anne Quindlen/

"I would be most content if my children grew up to be the kind of people who think decoration consists mostly of building enough bookshelves."
/Anne Quindlen/

8 listopada 2009

"znaleźć ciebie
spojrzeć na ciebie
to zaledwie przedsionek wyobraźni"
/Halina Poświatowska/

dla A. i M.

"to find you
to look at you
it's just the hallway of imagination"
/Halina Poświatowska/

for A. i M.

(the text says):
"capturing the moment"

7 listopada 2009

"Nie oceniaj dnia według plonu, który zebrałeś, lecz według ziaren, które zasiałeś."
/Robert Louis Stevenson/

"Don't judge each day by the harvest you reap, but by the seeds you plant."
/Robert Louis Stevenson/

(the text says):
"learn how to fly"

5 listopada 2009

"Zaraz po jeden, dwa to najbardziej samotna liczba."
/z piosenki/

"Two is the loneliest number since the number one."
/from the song/


zainspirowane wyzwaniem z Three Muses: Pary.

inspired by a weekly challenge at Three Muses: Pairs

29 października 2009

"Wyobraźnia jest początkiem tworzenia. Wyobrażasz sobie to, czego pragniesz, chcesz tego, co sobie wyobraziłeś i w końcu tworzysz to, czego chcesz."
/George Bernard Shaw/

"Imagination is the beginning of creation. You imagine what you desire; you will what you imagine; and at last you create what you will."
/George Bernard Shaw/

(the text says):
"now or never"

25 października 2009

"zgłębij marzenia
bo slogan cię pożre inaczej
(drzewa są własnymi korzeniami
a wiatr jest wiatrem)
sercu zaufaj
gdy morza ogień ogarnie
(i żyj miłością
choć gwiazdy pędzą wspak)
czcij przeszłość
lecz przyszłość z radością przyjmij
(do tańca z własną śmiercią pójdź
na waszym weselu)
nie przejmuj się światem
jego łotrami i bohaterami
(bo bóg kocha dziewczyny
i ziemię i dzień jutrzejszy)"

/e.e.cummings/
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
"dive for dreams
or a slogan may topple you
(trees are their roots
and wind is wind)

trust your heart
if the seas catch fire
(and live by love
though the stars walk backward)

honour the past
but welcome the future
(and dance your death
away at this wedding)

never mind a world
with its villains or heroes
(for god likes girls
and tomorrow and the earth)"
/e.e.cummings/


(the text says):
top: "Wanda was eccentric/Bożena reads women magazines and she regrets a little/contrary Nina"
bottom: "Olga, a 35-year-old teacher, hasn't had enough sleep for twenty years/direct Barbara/Majka is too devoted"

(the text says):
"Mirosława was treating rheumatism when she discovered her soul"


(the text says):
"Iza spends 120 minutes to take care of herself"

 (the text says):
"Nobody wanted to be friends with Klaudia"

23 października 2009

"Nic, co wydarzyło się w przeszłości, nie może przeszkodzić ci w byciu obecnym teraz."
/Eckhart Tolle/

"Nothing ever happened in the past that can prevent you from being present now."
/Eckhart Tolle/


wyzwanie: "dawno temu, daleko stąd" na Trzech Muzach.

my entry for a challenge at Three Muses themed: "long ago and far away". 
(the text says):
"The dream came true - time stopped."

22 października 2009

"Uświadomiłam sobie, że jeśli ciągle będę czekać aż przestanę się bać, by wreszcie zacząć działać, pisać, mówić i być, to pozostanie mi tylko wysyłanie wiadomości przez stolik spirytystyczny - zaszyfrowanych skarg z zaświatów."
/Audre Lorde/

"I realized that if I wait until I am no longer afraid to act, write, speak, be, I'll be sending messages on a Ouija board, cryptic complaints from the other side.”
/Audre Lord/

ciąg dalszy mojego albumu haiku.
więcej było tutaj.

the continuation of my haiku journal.
more pictures here.

(the text says):
"Shame -
in this dress
not a single seam is mine."

19 października 2009

"Miliony ludzi marzą o nieśmiertelności, a nie wiedzą co ze sobą zrobić w deszczowe niedzielne popołudnie."
/Susan Ertz/

"Millions long for immortality who do not know what to do with themselves on a rainy Sunday afternoon."
/Susan Ertz/

(the text says):
the word on the paint sample - "autumn"

16 października 2009

"Trzeba wybrać: albo kochać kobiety, albo je znać - rzeczy pośredniej nie ma."
/Nicolas de Chamfort/

"You have to choose: either you love women or you know them - there is nothing in between."
/Nicolas de Chamfort/


w odpowiedzi na wyzwanie: "włosy" na Three Muses.

my entry for a challenge at Three Muses themed: "hair".

(the text says):
left: "I am immune to the charms of my female fans. I am immune to all temptations in general."
right: "the expert on a woman's soul"
"your hair likes it when"

15 października 2009

"Zbudować sobie wyspę z filiżanki herbaty. Chciałabym ciszy, ale nie byle jakiej."
/Manuela Gretkowska/

"To build yourself an island out of a tea cup. I want silence but not just any kind of it."
/Manuela Gretkowska/

(the text says):
on the tag - "hope is like sugar in the tea. even a small amount of it can sweeten everything."

14 października 2009

"Trwała w tym czasie bez czasu ślepa, zamieniona w doznanie, unicestwiona, szczęśliwa."
/Mario Vargas Llosa/
 
"She remained in this time without the time blind, turned into a sensation, annihilated, happy."
/Mario Vargas Llosa/

 
odpowiedź na wyzwanie na craftowie

my entry for a challenge at craftowo.

(the text):
on Modigliani's nude - a poem by Rafał Wojaczek:

"Do something so that I can undress even more
I abandoned the last leaf of shame so long ago
And I washed off the slightest memory of a dress
And even though you couldn't possibly have
Anyone more naked than I am, do something so that I can believe

Do something so that I can open even more
You penetrated every single pore of my skin oh so long ago
Even though I don't believe there's anyone more open
Than I am for you, do something, open me, undress"

(around the nude) - "give me your hands that I dreamt of in my solitude/give me your hands for my anxiety/give me your hands so I can be saved"

13 października 2009

"Chciałabym być jak powietrze, które zamieszkuje w tobie tylko na chwilę. Chciałabym być równie niezauważalna i niezbędna."
/Margaret Atwood/

"I would like to be the air that inhabits you for a moment only. I would like to be that unnoticed and necessary."
/Margaret Atwood/


z altered booka dla Ani

tekst to piosenka Annie Lennox

from my altered book for Ania.
the text is a song by Annie Lennox

11 października 2009

"Monotonia cichego życia pobudza umysł do twórczości."
/Albert Einstein/

"The monotony of a quiet life stimulates the creative mind."
/Albert Einstein/

(the text says):
"Whoever undertakes to create soon finds himself engaged in creating himself".
/Harold Rosenberg/

9 października 2009

"Nie można zmierzyć wzajemnego uczucia dwóch istot ludzkich na podstawie ilości słów, które do siebie wypowiadają."
/Milan Kundera/

"You can't measure the mutual affection of two human beings by the number of words they exchange."
/Milan Kundera/


z mojego pierwszego altered booka dla Ani

from my first ever altered book for Ania
{the text}: "I am made of words"(the text says):
"Alice in the Land of Letters"

6 października 2009

"Jeśli raz posmakowałeś latania, będziesz już zawsze chodził z oczami utkwionymi w niebo, bo tam byłeś i zawsze będziesz chciał tam wrócić."
/Leonardo da Vinci/

"Once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return."
/Leonardo da Vinci/

mały (6 x 8 cm.) prezencik dla Molli.

a small (6 x 8 cm.) gift for Molla.
(the text):
"when i was a little girl i never even dreamt that one day i would fly."

5 października 2009

"(...) w jesienne dni, kiedy opadają liście, a drzewa pozostają bezlistne na tle ogromnego nieba, ciesz się tym. Nie nazywaj tego pustką; to nowy rodzaj pełni - jesteś przepełniona samą sobą."

"(...) on autumn days, when leaves fall and trees remain leafless against the background of the vast sky, enjoy it. Don't call it emptiness; it's a new kind of fullness - you are filled with yourself."

(the text):
"an autumnal girl"

2 października 2009

"Najszlachetniejszą przyjemnością jest radość ze zrozumienia."
/Leonardo da Vinci/

"The noblest pleasure is the joy of understanding."
/Leonardo da Vinci/

mój wpis do "sztucznego" altered booka we współpracy z Tymonsyl.

my entry for the art altered book made in collaboration with Tymonsyl.

(the text says):
"there is a crowd of tourists holding their guidebooks in front of Mona Lisa in the Louvre. They are checking the eyes of the lady in the portrait."
"Now, that's power"

1 października 2009

"Nadejdzie dzień kiedy zwykła marchewka, obejrzana świeżym okiem, stanie się początkiem rewolucji."
/Paul Cezanne/

"The day is coming when a single carrot, freshly observed, will set off a revolution." 
/Paul Cezanne/


co znalazłam na spacerach.
wyzwanie na craftowie - "scrapbooking wyczynowy".

chodziło o stworzenie pracy przy użyciu wyłącznie materiałów "z odzysku". bez wymyślnych stempli, gotowych tagów czy ćwieków.
zaskakująco niewiele osób wzięło w tym udział.
czyżby wyzwanie Finnabair okazało się zbyt trudne?

what I found during my walks.

for a challenge at craftowo - "extreme scrapbooking"
the point was to create a work of art using only supplies and objects around us. no fancy stamps, or ready-made tags or brads.
surprisingly not many people joined the fun.
was it too difficult?
(some texts say):
"make a sentence using words: turtle, swallow, sparrow, polecat/inspiration is one of the commandments/what's going on here?/you'll discover the truth at night/breakfast for one person"

30 września 2009

"Z całą pewnością nie zamierzam zmieniać świata. Być może ujmę to najlepiej mówiąc, że chciałbym zmienić moją własną wizję świata. I chociaż może to zabrzmieć śmiesznie, chcę być coraz bardziej sobą."
/Henry Miller/

"I certainly do not hope to alter the world, perhaps I can put it best by saying I hope to alter my own vision of the world. I want to be more and more myself as ridiculous as that may sound."
/Henry Miller/

(the text says):
the lady: "the secret lives of words"
the background: "talent/joy/intuition/craving/admiration/certainty/calm/silence/secret/dreams/nostalgia/pleasure/passions/premonition/longing/intimacy/imagination/insatiability/nuances/destiny/temptations/inspirations/sensitivity/solace/attraction/gratitude/soul/enchantment/originality/emotions/fulfilment/individuality/revelation/poetry/hints/strength/inspiration/reminiscence"