26 marca 2014


"Gdy słowa stają się niejasne, skupiam się na fotografii.
Gdy obraz staje się niewystarczający, zadowalam się ciszą."
/Ansel Adams/

"When words become unclear, I shall focus with photographs.
When images become inadequate, I shall be content with silence."
/Ansel Adams/


prosty kolaż, który właściwie był tylko rozgrzewką na warsztacie, o którym pisałam ostatnio.
nasze zadanie nie było skomplikowane - ułożyć kolaż z kwadratów. zaskakującym natomiast było to, jak odmienne prace powstały...

this simple collage was a warm up exercise during a workshop I wrote about a couple of days ago.
our task was not complicated at all - create a collage out of squares. it was quite surprising how different our works turned out...a ja miałam jeszcze swój osobisty moment serendypii...
kartki z tekstem, które wyciągnęłam z wlasnej torby - bez czytania i analizowania - okazały się być opowiadaniem osadzonym w czasie II wojny światowej. pocięte fragmenty chcący-niechcący wpisały się w przesłanie pracy.

as for me, I had my own serendipity moment...
looking for the text to cut out I took some pages out of my bag - without reading or analyzing. the text truned out to be a short story set during World War II and the squares I cut suddenly turned out to be just a perfect message in my work.


{the cricled words}: "I don't have a ticket in that direction."

22 marca 2014


"Jesteśmy swoją pamięcią, chimerycznym muzeum zmiennych kształtów, stosem potłuczonych luster."
/Jorge Luis Borges/

"We are our own memory, we are that chimerical museum of changing shapes, that heap of broken mirrors."
/Jorge Luis Borges/

kolaż z warsztatów "Warszawa, której nie ma", będących przedsmakiem wystawy "Warszawa, Warsze" w Muzeum Historii Żydów Polskich.
portrety nieistniejącego miasta.

this collage was created during a workshop called "Warsaw That No Longer Exists" that was a prelude to a new exhibition to be held in Museum of the History of Polish Jews.
the exhibition is called "Warszawa, Warsze". portraits of a non-existing city.


nie mogę przestać myśleć o tym mieście.

I can't stop thinking about this city.jeśli kiedykolwiek będziecie w Warszawie, koniecznie odwiedźcie Muzeum - niesamowita architektura (zwłaszcza wnętrza), długa lista ciekawych wystaw, wykładów, spotkań i zajęć.
Muzeum znajduje się na Muranowie.
który przed wojną wyglądał tak:

if you ever happen to be in Warsaw, this Museum is a place you must see. for many reasons - its breathtaking architecture (especially the interiors), a long list of really interesting exhibitions, lectures, meetings but - most importantly - it's the Memory.
it's located in Muranów, a district that before World War II looked like this:


a tak w 1943:

and then in 1943:


nie zostało nic. dosłownie. na ruinach powstało zupełnie nowe miasto:

there was nothing left. literally. after the war a completely new district was built on an ocean of rumbles:


"Odkryłam, że że za pomocą kolorów i kształtów mogę przedstawiać rzeczy, których nie byłabym w stanie przedstawić w żaden inny sposób; na które nie miałabym słów."
/Georgia O’Keeffe/

"I found that I could say things with colors and shapes that I couldn't say any other way - things I had no words for."
/Georgia O'Keeffe/

wystawę "Warszawa, Warsze" można oglądać od 28 marca do 30 czerwca.

the exhibition "Warszawa, Warsze" opens on March 28th and will be held until June 30th.

5 marca 2014


"Nikt nie może sprawić byś poczuł się gorszy bez twojego przyzwolenia."
/Eleanor Roosevelt/

“No one can make you feel inferior without your consent.”
/Eleanor Roosevelt/

cytat na kolażu to słowa Carissy Page.
które znalazły mnie w najwłaściwszej chwili...

the words on my collage were said by Carissa Page.
and they found my when I needed them the most...