18 października 2015


"W samym środku zimy przekonałem się, że noszę w sobie niepokonane lato."
/Albert Camus/

"In the midst of winter, I found there was, within me, an invincible summer."
/Albert Camus?

{the text on the collage: "through a tight throat"}

12 października 2015


"Chciałbym wyjść z mojego serca i pospacerować pod ogromnym niebem."
/Rainer Maria Rilke/

"I would like to step out of my heart and go walking beneath the enormous sky."
/Rainer Maria Rilke/

{the text: "sort out emotions / overcome fears / it's so difficult"}

13 września 2015


"Zapewniam cię, wcale nie jestem pozbierana. Nie jestem też złamana. Dochodzę do siebie - znajduję piękno w brzydocie i wszywam je w moje życie."
/Rachel Wolchin/

"I assure you, I'm not put together at all. Nor am I broken. I'm recovering - finding the beautiful in the ugly and stitching it into my life."
/Rachel Wolchin/

6 września 2015"Może to, kim jesteśmy wcale nie zależy tak bardzo od tego, co robimy, ale raczej od tego, do czego jesteśmy zdolni, kiedy się najmniej tego spodziewamy."
/Jodi Picault/
 
"Maybe who we are isn't so much about what we do, but rather what we're capable of when we least expect it."
/Jodi Picault/

[the text: "You are stonger than you think."]

31 sierpnia 2015


"Dopuść do siebie wszystko: strach i raj.
Iść trzeba: żadne uczucie nie jest daremne."
/Rainer Maria Rilke/

"Let everything happen to you: beauty and terror.
Just keep going. No feeling is final."
/Rainer Maria Rilke/