21 października 2011

"Być może naszymi ukochanymi chwilami dzieciństwa są te spędzone z ulubioną książką."
/Marcel Proust/

"There are perhaps no days of childhood we loved so fully as those spent with a favourite book."
/Marcel Proust/


żurnalowe strony o marzeniach i wspomnieniach stworzone dla Ushii.
dziewczątko z prawej to mała ja.

pages I made for Ushii in her art journal about memories and dreams.
the little girl on the right is me. :)
(the text on the left):
"ever since I can remember I would retreat into daydreaming"


wydawało mi się, że nie mam gadżetowych marzeń. dopóki nie przyszła do mnie ta urocza koperta...
I used to think I could do without all those crafty gadgets. until this lovely envelope arrived at my house...
...a w niej jeszcze dwie maleńkie kopertki...
...inside of which there were these two cute tiny envelopes...
...a w środku najlepszy ze wszystkich stempli!!!
i jeśli teraz spojrzycie jeszcze raz na strony u Ushii - stempel już wystąpił. :)
...and inside one of them my very favourite rubber stamp!!!
if you look again - THE stamp made its first appearance on journal pages above. :)
...a tę niesamowita niespodziankę zawdzięczam Patty, której ciepło i serce miało już okazję poznać wiele z was.
...and I owe this amazing surprise to Patty who is world known for her warmth and huge huge heart.
kartka jej rąk oczywiście.

Patty also spoiled me with the gorgeous card above.
Patty, I won't exaggerate that I was moved to tears.
thank you from the bottom of my heART..... ♥

10 października 2011

"Kiedy burza minie nie będziesz pamiętać jak to wytrzymałeś, jak udało ci się przetrwać. Nie będziesz nawet pewien czy już naprawdę po wszystkim. Lecz jedno jest pewne. Kiedy przetrwasz burzę, będziesz zupełnie nową osobą. I o to właśnie chodzi w burzy."
/Haruki Murakami/

"Once the storm is over you won't remember how you made it through, how you managed to survive. You won't even be sure, in fact, whether the storm is really over. But one thing is certain. When you come out of the storm, you won't be the same person who walked in. That's what the storm is all about."
/Haruki Murakami/

na pożegnanie lata w Collage Caffe - nasz kolejny sezonowy deser.

each season on Collage Caffe we "meet" to create collages from a set of the same elements. take a look at our farewell to the summer.
(the text above says):
"that's how the summer went by"

1 października 2011

"Wszystkie zmiany, nawet te najbardziej wytęsknione, mają w sobie smutek, ponieważ żegnamy się z częścią nas samych. Musimy umrzeć dla jednego życia zanim wejdziemy w następne."
/Anatole France/

"All changes, even the most longed for, have their melancholy, for what we leave behind us is a part of ourselves; we must die to one life before we can enter another."
/Anatole France/

(the text says):
"a certain era has ended. / I'm afraid I'm not very good at it yet"

stempel linijkowy z mojego stemplowego raju - Scrappo.

pani Karolino, dziękuję za ściśnięcie w gardle... już jestem.