28 stycznia 2012

"Nie czekaj na niezwykłe okoliczności. Wypatruj zwykłych okazji i uczyń je wspaniałymi."
/Orison Swett Marden/

"Don't wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great."
/Orison Swett Marden/


z dedykacją i podziękowaniem dla Marty.

mój wpis do żurnala Pasiakowej, w którym tematem była nasza codzienność. voilà. tak to wygląda.

my entry in Pasiakowa's art journal. the theme was: our everyday life. so this is what it looks like for me.
(left page): "and suddenly, over my morning coffee or on my way to the shop, there comes inspiration and I know what to look for"/"no day without a book"/"my meditation, my solace"

(right page): "everyday farewells and greetings"/"usually there are three coffees"/"collage - obviously"

4 stycznia 2012

"Jedną z najtrudniejszych rzeczy w życiu jest mieć w swoim sercu słowa, których nie można wypowiedzieć."
/James Earl Jones/

"One of the hardest things in life is having words in your heart that you can't utter."
/James Earl Jones/


Cynka zapytała: "Co czujesz podskórnie?"
to jest moja odpowiedź. a {tutaj} pozostałe - moich Utalentowanych Kawiarek.

Cynka asked us in her altered book: "What can you feel under your skin?"
this is my answer.
(the word on the right): "anxiety".
{here} you can see the responses of my other three firends from Collage Caffe.