30 września 2009

"Z całą pewnością nie zamierzam zmieniać świata. Być może ujmę to najlepiej mówiąc, że chciałbym zmienić moją własną wizję świata. I chociaż może to zabrzmieć śmiesznie, chcę być coraz bardziej sobą."
/Henry Miller/

"I certainly do not hope to alter the world, perhaps I can put it best by saying I hope to alter my own vision of the world. I want to be more and more myself as ridiculous as that may sound."
/Henry Miller/

(the text says):
the lady: "the secret lives of words"
the background: "talent/joy/intuition/craving/admiration/certainty/calm/silence/secret/dreams/nostalgia/pleasure/passions/premonition/longing/intimacy/imagination/insatiability/nuances/destiny/temptations/inspirations/sensitivity/solace/attraction/gratitude/soul/enchantment/originality/emotions/fulfilment/individuality/revelation/poetry/hints/strength/inspiration/reminiscence"

28 września 2009

"Bądź odważna, bądź inna, bądź niepraktyczna; bądź tym wszystkim, co utwierdzi integralność celu i oryginalnej wizji na przekór asekurantom i niewolnikom zwyczajności."
/Cecil Beaton/

"Be daring, be different, be impractical, be anything that will assert integrity of purpose and imaginative vision against play-it-safers, the slaves of the ordinary."
/Cecil Beaton/

23 września 2009

"Nie ma potrzeby się spieszyć. Nie ma potrzeby błyszczeć. Nie ma potrzeby być nikim innym, jak tylko sobą."
/Virginia Woolf/

"No need to hurry. No need to sparkle. No need to be anybody but oneself."
/Virginia Woolf/

na kolażu fragment z wiersza Haliny Poświatowskiej

(the text says):
(from a poem by Halina Poświatowska)
"I'm waiting I'm waiting so perseveringly
the days touch me so lightly"

22 września 2009

"Na początku wszystkiego, co wielkie znajdziesz kobietę."
/Alphonse de Lamartine/

"There is a woman at the beginning of all great things."
/Alphonse de Lamartine/

wystąpiły:
ladies on the canvas:
Olga Tokarczuk/Anne Morrow Lindbergh/Manuela Gretkowska/Milena Jesenska/Małgorzata Braunek/Nina Andrycz/Anna Maria Jopek/Marylin Monroe/Dagny Przybyszewska/Tamara Lempicka/Halina Poświatowska/Irene Jacob/Julia Cameron/Dorothy Parker/Virginia Woolf/Vita Sackville-West/Karen Blixen/Wisława Szymborska/Lina Cavalieri/Coco Chanel/Frida Kahlo/Billie Holiday/Marlena Dietrich/Audrey Hepburn/Beata Tyszkiewicz

21 września 2009

"Podziwiam ludzi, którym odpowiada życie w kontemplacji. Potrafią sobie siedzieć wewnątrz samych siebie jak miód w słoiku i po prostu są."
/Elizabeth Janeway/

"I admire people who are suited to the contemplative life. They can sit inside themselves like honey in a jar and just be."
/Elizabeth Janeway/

(the text says):
"mildness/serenity/light/contemplate"

17 września 2009

"Czas przeminął nie wiadomo kiedy. Były dwie szklanki i dwa krzesła, i dwoje ludzi z jednym pulsem."
/Louis MacNiece/

"We didn't even know when time went by. There were two cups, two chairs and two people with one pulse."
/Louis MacNiece/

tamtego dnia kupiłyśmy wrzos.

the other day we bought some heather.

(the text says):
"is autumn here yet?/is it worth it?/where shall we meet?/change?/why hurry?/why is coffee brown?/impossible?/ill-mannered eccentric?/is it good?/differently?/now what?/have I changed?/Chanel?"

13 września 2009

"Dziennik jest zwierzeniem, trzeba w nim polubić chaos, który jest logiką ludzkiego życia."

"A journal is a confession; you have to get to like the confusion in it, the chaos that is the logic of human life."

11 września 2009

"Czas, który marnujesz z przyjemnością, nie jest czasem zmarnowanym."
/Thomas Eliot/

"It's not a waste of time if you enjoy the time you waste."
/Thomas Eliot/


efekt współ-tworzenia z dwiema niezwykłymi kobietami.
album haiku we współpracy z Urticą i Mollą.

the effect of a collaboration with two extraordinary ladies.
a haiku journal made with Urtica and Molla.


(the text says):
"remember the moment" 

strony wstępu

intro pages
(the text says):
centre:
"choose two haiku poems (use as much space as you wish).
the leitmotif is: fleeting moments, stopping the time, poetry of the everyday.
have a good time!"
the girls: "the cooperation is a matter of chemistry."
around the centre: "the beauty of the everyday/a moment of rest/a fleeting moment/inspiring, isn't it?/fleeting things/capture the moment/I create therefore I am/small miracles of the everyday/inspirations"

strona wstępu
 

intro page
(the text): "three women, three points of view"
mój wpis

my entry

10 września 2009

"Wrzesień - zawsze uważał, że to najpiękniejsze ze słów - przywodzi na myśl pomarańczowe kwiaty, jaskółki i żal."
/Alexander Theroux/

"September: it was the most beautiful of words, he'd always felt, evoking orange flowers, swallows, and regret."
/Alexander Theroux/

(the text says):
"This autumn my secret is"
"Thinking, I find peace."

8 września 2009

"Zmiana jest miarą czasu, a jesienią czas wydaje się przyspieszać. To, co było nie istnieje i nigdy już nie wróci, a to, co jest, jest zmianą."
/Edwin Way Teale/

"Change is a measure of time and in the autumn time seems speeded up. What was, is not and never again will be; what is, is change."
/Edwin Way Teale/

(the text says):
"a dream or reality?"

2 września 2009

"Zima to akwaforta, wiosna - akwarela, lato to obraz olejny, a jesień jest mozaiką ich wszystkich."
/Stanley Horowitz/

"Winter is an etching, spring a watercolor, summer an oil paintin and autumn a mosaic of them all."
/Stanley Horowitz/

(the text says):
"Everything changed that autumn."