30 czerwca 2009

"Ucz się czekać. Albo zmienią się rzeczy, albo twoje serce."
/Johann Michael Sailer/

"Learn how to wait. Either the things will change, or your heart."
/Johann Michael Sailer/

(the text says):
"your slightest look will easily unclose me
though i have closed myself as fingers"
/e.e.cummings/
"Pytanie: co robić, by nie tracić czasu? Odpowiedź: doświadczać go w całej jego rozciągłości."
/Albert Camus/

"Question: what can we do so that we don't waste the time? Answer: we can feel it to its full extent."
/Albert Camus/

(the text says):
"how to stop the time?"

(the text says):
"you can't stop the time, but you can try to capture the moment."

28 czerwca 2009


"Wieczorami czytałam i spacerowałam całymi milami wzdłuż plaży, pisząc kiepskie wiersze i bezustannie szukając kogoś wspaniałego, kto wyszedłby z ciemności i odmienił moje życie.
Nigdy nie przeszło mi nawet przez myśl, że tą osobą mogę być ja sama."
/Anne Quindeln/

"I read and walked for miles at night along the beach, writing bad blank verse and searching endlessly for someone wonderful who would step out of the darkness and change my life. It never crossed my mind that that person could be me."
/Anne Quindeln/

 (the text says): "Women can do it."

26 czerwca 2009


"Jeśli słyszysz w głowie głos, który mówi "Nie potrafisz malować", zacznij malować, a ten głos ucichnie."
/Vincent van Gogh/

"If you hear a voice within you saying, "You are not a painter," then by all menas paint...and that voice will be silenced."
/Vincent van Gogh/

(jak być artystą:
* zakładaj niemożliwe ogrody * wyczekuj marzeń * pisz listy miłosne * zaprzyjaźnij się z wolnością i niepewnością * naucz się obserwować ślimaki * dużo się śmiej * bujaj się na huśtawce jak najwyżej się da * rysuj po ścianach * wierz w magię * chichocz z dziećmi * słuchaj starszych ludzi * świętuj każdą wspaniałą chwilę * zaproś kogoś na herbatę * odsuń lęk * czytaj codziennie * płacz na filmach * błogosław samego siebie * bądź wolny * zmoknij * miej szalone przywidzenia i przeobrażające sny * kąp się w świetle księżyca * wyobraź sobie doskonały spokój * zbuduj fortecę z kocy * przytulaj się do drzew * kultywuj nastroje * rób to z miłości)


25 czerwca 2009


"Jeśli ja nie będę sobą, kto mną będzie?"
/Thoreau/

"If I am not for myself, who is for me?"
/Thoreau/

 

(the text says): "I am what I am."

"A co będzie, jeśli chcąc wypaść dobrze, wypadniemy z siebie?"

"What if trying to make a good impression, we'll make ourselves invisible?"

(the text says):
centre - "I am what I am"
left - "beautiful shrew/different from others/happy/inventive/capricious princess/wonderful and irritating/she found the peace in herself/rebelious?/courageous/proud/sorceress/not so fickle/aloof and haughty/rebel/sentimental/vivacious miss"
right - "fragile but strong/self-confident/temptress/far from stereotype/aware of her femininity/cheeky/sensual/quite a temper/the most important in the world/tender"

23 czerwca 2009

"Ostatecznie mamy tylko jeden moralny obowiązek: odzyskać olbrzymie pokłady spokoju, które w nas drzemią. Odzyskać ciszę i zarażać nią innych."
/Etty Hillesum/

"Ultimately, we have just one moral duty: to reclaim large areas of peace in ourselves, more and more peace, and to reflect it towards others."
/Etty Hillesum/

(the text says): "searching for Zen."


(the text): "peace of mind?"
"Jeśli zbudowałeś zamek w chmurach, twoja praca nie pójdzie na marne. Wybrałeś idealne miejsce - teraz musisz po prostu dobudować fundamenty."
/Henry David Thoreau/

"If you have built castles in the air, your work need not be lost; that is where they should be. Now put the foundations under them."
/Henry David Thoreau/

(the text says):
"I dream
"Nothing happens unless first a dream."
/Carl Sandburg/

21 czerwca 2009


(the text says):
front - "who will Marysia love?"
(the text says): "Ania prefers to be alone."(the text says): "I don't know," said Dorotka."it's Tania that Maja has especially deep emotional relationship with."
"Nic nie jest więcej warte niż dzień dzisiejszy."
/Goethe/

20 czerwca 2009

"Jeśli czajnik gwiżdże, to niech gwiżdże tak długo, aż od tego zachrypnie.
Jeśli dzwoni dzwonek, dlaczego mamy zaraz biec?
/H.D.Thoreau/

"If the engine whistles, let it whistle till it is hoarse for its pains. If the bell rings, why should we run?"
/H.D.Thoreau/

(the text says): "The most important thing is to know how to smell the time."

19 czerwca 2009

"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od
czasu, miejsca czy okoliczności.
Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
/przysłowie chińskie/

"An invisible red thread connects those who are destined to meet, regardless of time, place or circumstance. The thread may stretch or tangle, but never break."
/ancient Chinese proverb/
"Czasami być przyjacielem oznacza opanowanie sztuki wyczucia czasu. Jest czas na ciszę.
Jest czas, żeby pozwolić drugiemu odejść, żeby mógł wyjść naprzeciw swojemu przeznaczeniu.
Jest też czas na przygotowanie, żeby pomóc mu pozbierać się jak już będzie po wszystkim."
/Gloria Naylor/

"Sometimes being a friend means mastering the art of timing. There is a time for silence. A time to let go and allow people to hurl themselves into their own destiny. Amd a time to prepare to pick up the pieces when it's all over."
/Gloria Naylor/

(the text says):
"No, don't reach for paper and a pen! I'll try to tell you clearly and briefly about these things. You just have to listen carefully and look not outside the window or into my eyes, but right at the pictures I am going to obligingly present to you."
(the title of the book):
"100 minutes for your beauty."

18 czerwca 2009

"Kawa sprawuje rząd dusz nad milionami - sprawniej niż najokrutniejszy tyran
i zdecydowanie bardziej uwodzicielsko."

"Coffee exercises power over the souls of millions - more efficiently than the cruelest tyrant and definitely more seductively."
"Jest ranek, dom jeszcze śpi, idę przygotować kawę i delektuję się tą chwilą przyjemności.
Odpowiednia ilość kawy w kafetierze i już słyszę *plup-plup* przepływającej kawy
i czuję uwalniający się zapach, który pomaga mi łagodnie się obudzić. Nie ma nic lepszego,
żeby wprawić się w dobry nastrój."

"It's early in the morning, the house is still asleep. I'm going to prepare coffee and I'm savouring this moment. The right amount of coffee in my coffee maker and I can hear the *ploop-ploop* of the dripping coffee. The smell helps me to wake up gently. There's nothing better to put you in a good mood."

(the text): 
{page left}: "first of all: coffee / secondly: coffee / thirdly: coffee once again
savour the silence / give yourself a moment of rest
moments of peace over a cup of coffee

{page right}: "give yourself a couple of minutes every day. relax and enjoy the moment. warm your soul. get stronger.
I wish you joy every day and a couple of moments to enjoy life over a cup of coffee"
"Bieg mojego życia odmierzają łyżeczki do kawy."
/T.S.Eliot/

"I have measured out my life with coffee spoons."
/T.S.Eliot/


(the text says):
"Time for coffee."

17 czerwca 2009

"Dzieci używają wszystkich zmysłów, żeby odkrywać świat.
Artyści odkrywają świat na nowo używając tej samej metody."

(the text says):
"Staś is very even tempered."

"Matylda is so independent."
"Patrycja never lacked courage."
"Sztuka zmywa z duszy kurz codzienności."
/Pablo Picasso/
"Cokolwiek możesz zrobić, lub marzysz, że możesz zrobić, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, siłę i magię. Zacznij teraz."/Goethe/

"Whatever you do, or dream you can, begin it.
Boldness has genius and power and magic in it."
/Goethe/

(the text):
"Anything is possible/This is the moment/I have a dream/I invent myself/You will become whoever you want/Time for changes/Create something of your own/One day I'll publish a bestseller/Searching for myself/Go your own way/I create therefore I am"