18 lutego 2014

"Nie powinniśmy zwracać uwagi na to, czy nasze słowa mają jakiś wpływ, czy nas ktoś słucha.
Najważniejsze, że potrafimy pozostać wierni pięknu do końca naszych dni, pokochać je tak, aby nie martwić się niczym, co się wokół nas dzieje, aby śpiewać mu hymn nawet wtedy, gdy cały świat się wali."
/Mikołaj Gogol/

"We shouldn't pay attention to whether our words have any influence, whether anyone listens to us.
The most important thing is to remain faithful to the beauty as long as we live; to love it so as not to worry about anything around us; to sing it a hymn even when the whole world is falling apart."
/Nikolai Gogol/

wpis do żurnala Tymonsyl, którego tematem przewodnim jest pogoda.

an entry in Tymonsyl's round robin art journal. the theme was: Weather.
{left page}: "It's raining. It's raining again. It's grey and ashen, a vile morning."
{right page}: "There's a background, a mood in me I haven't quite discovered yet."

13 lutego 2014


"Nadejdzie dzień, w którym boleśniej będzie pozostać skulonym w pączku, niż zaryzykować i zakwitnąć."
/Anais Nin/

"And the day came when the risk to remain tight in a bud was more painful than the risk it took to blossom."
/Anais Nin/


ten cytat pojawił się na moim blogu trzy lata temu.
dopiero w ostatnich tygodniach tak naprawdę go zrozumiałam.
nieopisana ulga...

I used this quote on my blog three years ago.
but it was only in the last couple of weeks that I truly understood it.

indescribable relief...

10 lutego 2014


"Nie masz doskonałego piękna bez pewnej niezwykłości w proporcjach."
/Edgar Allan Poe/

"There is no exquisite beauty without some strangeness in the proportions."
/Edgar Allan Poe/

wpis w żurnalu Belladonny, która poprosiła nas o zainspirowanie się twórczością Edgara Allan Poe.

an entry in Belladonna's round robin art journal. we were asked to find inspiration in the works of Edgar Allan Poe.
the right page is this quote of his:

"All that we see or seem
Is but a dream within a dream."

6 lutego 2014

"Jeśli spojrzysz na siebie przez pryzmat innych osób, to jedyne co zobaczysz, to zniekształcenia. Twoje piękno będzie rozmazane, niezdarne, poczujesz się brzydko. Twoje własne wewnętrzne poczucie piękna musi pozostać twoją osobistą sprawą."
/John O'Donohue/

"If you try to view yourself through the lenses that others offer you, all you will see are distortions; your own light and beauty will become blurred, awkward, and ugly. Your sense of inner beauty has to remain a very private thing."
/John O'Donohue/
 
mój wpis w żurnalu Pasiakowej. strony w tym żurnalu są rozkładane i tak wygląda przód:

an entry in my friend's round-robin journal. the text above: "Forget about the fear."
the pages in this journal fold out and this is the front:

i tył:
and the back:

1 lutego 2014

"Bycie pokonanym to zwykle chwilowy stan rzeczy. Poddanie się to sprawa ostateczna."
/Marilyn vos Savant/

"Being defeated is often a temporary condition. Giving up is what makes it permanent."
/Marilyn vos Savant/

zapraszamy do wspólnego kolażowania w Kawiarni.

{the text on the collage above: "to survive the most difficult time"}

 {the text above: "She discovered coffee / How will I ever calm down..."}
{the text above: "Weirdos"}