13 września 2015


"Zapewniam cię, wcale nie jestem pozbierana. Nie jestem też złamana. Dochodzę do siebie - znajduję piękno w brzydocie i wszywam je w moje życie."
/Rachel Wolchin/

"I assure you, I'm not put together at all. Nor am I broken. I'm recovering - finding the beautiful in the ugly and stitching it into my life."
/Rachel Wolchin/

6 września 2015"Może to, kim jesteśmy wcale nie zależy tak bardzo od tego, co robimy, ale raczej od tego, do czego jesteśmy zdolni, kiedy się najmniej tego spodziewamy."
/Jodi Picault/
 
"Maybe who we are isn't so much about what we do, but rather what we're capable of when we least expect it."
/Jodi Picault/

[the text: "You are stonger than you think."]