11 maja 2013

"Nie mów mi, że księżyc świeci. Pokaż mi odbicie jego światła w stłuczonym szkle."
/Antoni Czechow/

"Don't tell me the moon is shining; show me the glint of light on broken glass."
/Anton Chekhov/