31 marca 2013

"Lepiej ponieść porażkę będąc oryginalnym, niż osiągnąć sukces dzięki imitacji." /Herman Melville/

“It is better to fail in originality than to succeed in imitation.”
/Herman Melville/

coraz bardziej zaprzyjaźniam się z czystym białym tłem.
kolaż cięty przy stoliku w Collage Caffe. dołączcie do nas w kwietniu!

I'm beginning to be friends with pure white backgrounds.
{the text}: "Authenticity gives you wings. / Fake is the enemy of imagination."

{the text}: "In a flash of inspiration / pirouettes with a paintbrush"

30 marca 2013

"W samotności zaczynamy żarliwie zwracać uwagę na nasze życie, nasze wspomnienia i otaczające nas detale."
/Virginia Woolf/

"In solitude we give passionate attention to our lives, to our memories, to the details around us."
/Virginia Woolf/

{the title at the top of the page}: "Don't miss a single detail!"
if you'd like to see the translation of the rest of the words in this collage, you can see the notes {here}.

24 marca 2013

"Tajemnica jest sercem twórczości. Tajemnica i zaskoczenie."
/Julia Cameron/

"Mystery is at the heart of creativity. That, and surprise."
/Julia Cameron/

prace stworzone z deseru serwowanego na Collage Caffe.

collages made from a kit that we used on Collage Caffe.
{the text above}: "what am I feeling?"
{tekst}: "ta wzniosła inspiracja. / ah, tak, tak, przypominam sobie."
{the text}: "this sublime inspiration. / ah, yes, yes, I recall."

{the text}: "forward!"
{the text}: "character dolls. / gallery / expressive emotions appeared"
{the text}: "Do you drink a lot of cofffee?"

22 marca 2013

"Nie mogę pokazać zbyt dużo - znika tajemnica. Nie mogę pokazać zbyt mało - nikt nic nie zrozumie."
/Krzysztof Kieślowski/

"If I show too much, the mystery disappears; I can't show too little because then nobody will understand anything."
/Krzysztof Kieslowski/

Czekoczyna - której niezmiennie jestem fanką i wielbicielką - uczyniła mi ogromną przyjemność zapraszając mnie do swojego nowego muzycznego projektu. W wielce doborowym towarzystwie będziemy interpretować piosenki, z których pierwszą jest "Red Rain" Petera Gabriela:

Czekoczyna - I'm her greatest fan and admirer - made me really tickled when she invited me to her new musical project. She gathered some truly extraordinary artists to create art inspired by certain songs. The first one is Peter Gabriel's Red Rain:

postawiłam na napięcie i namiętność wciśnięte w skrajnie minimalistyczną formę.
zawsze fascynowało mnie to, co pulsuje pod powierzchnią.

I decided to squeeze the tension and passion into an extremely minimalist form.
I've always been fascinated by what's vibrating under the surface.

17 marca 2013

"Nie pamiętam jakie było pytanie, ale odpowiedzią na pewno jest: "kofeina."
/Terry Hall/

"I don't remember the question but "Caffeine" is the answer."
/Terry Hall/

mój wkład do wymiany tagowej na Collage Caffe. w tym miesiącu zapraszamy na martini. :)
do mnie przyleciała ten niesamowity tag od Malflu, która kompletnie mnie nim rozbroiła....

a tag that I made for a coffee theme swap.
{the text}: "A woman can do anything to get her morning coffee."
and you really have to take a look at the tag that I received from Malflu. she is the sweetest girl e.v.e.r. who surprised my with my portrait... :)