29 października 2009

"Wyobraźnia jest początkiem tworzenia. Wyobrażasz sobie to, czego pragniesz, chcesz tego, co sobie wyobraziłeś i w końcu tworzysz to, czego chcesz."
/George Bernard Shaw/

"Imagination is the beginning of creation. You imagine what you desire; you will what you imagine; and at last you create what you will."
/George Bernard Shaw/

(the text says):
"now or never"

25 października 2009

"zgłębij marzenia
bo slogan cię pożre inaczej
(drzewa są własnymi korzeniami
a wiatr jest wiatrem)
sercu zaufaj
gdy morza ogień ogarnie
(i żyj miłością
choć gwiazdy pędzą wspak)
czcij przeszłość
lecz przyszłość z radością przyjmij
(do tańca z własną śmiercią pójdź
na waszym weselu)
nie przejmuj się światem
jego łotrami i bohaterami
(bo bóg kocha dziewczyny
i ziemię i dzień jutrzejszy)"

/e.e.cummings/
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
"dive for dreams
or a slogan may topple you
(trees are their roots
and wind is wind)

trust your heart
if the seas catch fire
(and live by love
though the stars walk backward)

honour the past
but welcome the future
(and dance your death
away at this wedding)

never mind a world
with its villains or heroes
(for god likes girls
and tomorrow and the earth)"
/e.e.cummings/


(the text says):
top: "Wanda was eccentric/Bożena reads women magazines and she regrets a little/contrary Nina"
bottom: "Olga, a 35-year-old teacher, hasn't had enough sleep for twenty years/direct Barbara/Majka is too devoted"

(the text says):
"Mirosława was treating rheumatism when she discovered her soul"


(the text says):
"Iza spends 120 minutes to take care of herself"

 (the text says):
"Nobody wanted to be friends with Klaudia"

23 października 2009

"Nic, co wydarzyło się w przeszłości, nie może przeszkodzić ci w byciu obecnym teraz."
/Eckhart Tolle/

"Nothing ever happened in the past that can prevent you from being present now."
/Eckhart Tolle/


wyzwanie: "dawno temu, daleko stąd" na Trzech Muzach.

my entry for a challenge at Three Muses themed: "long ago and far away". 
(the text says):
"The dream came true - time stopped."

22 października 2009

"Uświadomiłam sobie, że jeśli ciągle będę czekać aż przestanę się bać, by wreszcie zacząć działać, pisać, mówić i być, to pozostanie mi tylko wysyłanie wiadomości przez stolik spirytystyczny - zaszyfrowanych skarg z zaświatów."
/Audre Lorde/

"I realized that if I wait until I am no longer afraid to act, write, speak, be, I'll be sending messages on a Ouija board, cryptic complaints from the other side.”
/Audre Lord/

ciąg dalszy mojego albumu haiku.
więcej było tutaj.

the continuation of my haiku journal.
more pictures here.

(the text says):
"Shame -
in this dress
not a single seam is mine."

19 października 2009

"Miliony ludzi marzą o nieśmiertelności, a nie wiedzą co ze sobą zrobić w deszczowe niedzielne popołudnie."
/Susan Ertz/

"Millions long for immortality who do not know what to do with themselves on a rainy Sunday afternoon."
/Susan Ertz/

(the text says):
the word on the paint sample - "autumn"

16 października 2009

"Trzeba wybrać: albo kochać kobiety, albo je znać - rzeczy pośredniej nie ma."
/Nicolas de Chamfort/

"You have to choose: either you love women or you know them - there is nothing in between."
/Nicolas de Chamfort/


w odpowiedzi na wyzwanie: "włosy" na Three Muses.

my entry for a challenge at Three Muses themed: "hair".

(the text says):
left: "I am immune to the charms of my female fans. I am immune to all temptations in general."
right: "the expert on a woman's soul"
"your hair likes it when"

15 października 2009

"Zbudować sobie wyspę z filiżanki herbaty. Chciałabym ciszy, ale nie byle jakiej."
/Manuela Gretkowska/

"To build yourself an island out of a tea cup. I want silence but not just any kind of it."
/Manuela Gretkowska/

(the text says):
on the tag - "hope is like sugar in the tea. even a small amount of it can sweeten everything."

14 października 2009

"Trwała w tym czasie bez czasu ślepa, zamieniona w doznanie, unicestwiona, szczęśliwa."
/Mario Vargas Llosa/
 
"She remained in this time without the time blind, turned into a sensation, annihilated, happy."
/Mario Vargas Llosa/

 
odpowiedź na wyzwanie na craftowie

my entry for a challenge at craftowo.

(the text):
on Modigliani's nude - a poem by Rafał Wojaczek:

"Do something so that I can undress even more
I abandoned the last leaf of shame so long ago
And I washed off the slightest memory of a dress
And even though you couldn't possibly have
Anyone more naked than I am, do something so that I can believe

Do something so that I can open even more
You penetrated every single pore of my skin oh so long ago
Even though I don't believe there's anyone more open
Than I am for you, do something, open me, undress"

(around the nude) - "give me your hands that I dreamt of in my solitude/give me your hands for my anxiety/give me your hands so I can be saved"

13 października 2009

"Chciałabym być jak powietrze, które zamieszkuje w tobie tylko na chwilę. Chciałabym być równie niezauważalna i niezbędna."
/Margaret Atwood/

"I would like to be the air that inhabits you for a moment only. I would like to be that unnoticed and necessary."
/Margaret Atwood/


z altered booka dla Ani

tekst to piosenka Annie Lennox

from my altered book for Ania.
the text is a song by Annie Lennox

11 października 2009

"Monotonia cichego życia pobudza umysł do twórczości."
/Albert Einstein/

"The monotony of a quiet life stimulates the creative mind."
/Albert Einstein/

(the text says):
"Whoever undertakes to create soon finds himself engaged in creating himself".
/Harold Rosenberg/

9 października 2009

"Nie można zmierzyć wzajemnego uczucia dwóch istot ludzkich na podstawie ilości słów, które do siebie wypowiadają."
/Milan Kundera/

"You can't measure the mutual affection of two human beings by the number of words they exchange."
/Milan Kundera/


z mojego pierwszego altered booka dla Ani

from my first ever altered book for Ania
{the text}: "I am made of words"(the text says):
"Alice in the Land of Letters"

6 października 2009

"Jeśli raz posmakowałeś latania, będziesz już zawsze chodził z oczami utkwionymi w niebo, bo tam byłeś i zawsze będziesz chciał tam wrócić."
/Leonardo da Vinci/

"Once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return."
/Leonardo da Vinci/

mały (6 x 8 cm.) prezencik dla Molli.

a small (6 x 8 cm.) gift for Molla.
(the text):
"when i was a little girl i never even dreamt that one day i would fly."

5 października 2009

"(...) w jesienne dni, kiedy opadają liście, a drzewa pozostają bezlistne na tle ogromnego nieba, ciesz się tym. Nie nazywaj tego pustką; to nowy rodzaj pełni - jesteś przepełniona samą sobą."

"(...) on autumn days, when leaves fall and trees remain leafless against the background of the vast sky, enjoy it. Don't call it emptiness; it's a new kind of fullness - you are filled with yourself."

(the text):
"an autumnal girl"

2 października 2009

"Najszlachetniejszą przyjemnością jest radość ze zrozumienia."
/Leonardo da Vinci/

"The noblest pleasure is the joy of understanding."
/Leonardo da Vinci/

mój wpis do "sztucznego" altered booka we współpracy z Tymonsyl.

my entry for the art altered book made in collaboration with Tymonsyl.

(the text says):
"there is a crowd of tourists holding their guidebooks in front of Mona Lisa in the Louvre. They are checking the eyes of the lady in the portrait."
"Now, that's power"

1 października 2009

"Nadejdzie dzień kiedy zwykła marchewka, obejrzana świeżym okiem, stanie się początkiem rewolucji."
/Paul Cezanne/

"The day is coming when a single carrot, freshly observed, will set off a revolution." 
/Paul Cezanne/


co znalazłam na spacerach.
wyzwanie na craftowie - "scrapbooking wyczynowy".

chodziło o stworzenie pracy przy użyciu wyłącznie materiałów "z odzysku". bez wymyślnych stempli, gotowych tagów czy ćwieków.
zaskakująco niewiele osób wzięło w tym udział.
czyżby wyzwanie Finnabair okazało się zbyt trudne?

what I found during my walks.

for a challenge at craftowo - "extreme scrapbooking"
the point was to create a work of art using only supplies and objects around us. no fancy stamps, or ready-made tags or brads.
surprisingly not many people joined the fun.
was it too difficult?
(some texts say):
"make a sentence using words: turtle, swallow, sparrow, polecat/inspiration is one of the commandments/what's going on here?/you'll discover the truth at night/breakfast for one person"