31 grudnia 2009

"Powitajmy Nowy Rok / Pełen rzeczy, które nigdy nie istniały."
/Rainer Maria Rilke/

"And now let us welcome the New Year / Full of things that have never been."
/Rainer Maria Rilke/

(the text says):
middle: "a box for your thoughts"
borders: "look deeper/I'm thinking/I found peace/finally I'm myself/what if?/I surprised myself/I am here and now/I give myself some time/I don't promise anything/coincidence?/I am not an angel/never say "always"/I will listen to myself/I don't regret anything/I give in to emotions/I am who I am/I hope/I don't have to be perfect anymore"

27 grudnia 2009

"Nie potępiaj mnie za to, że rozmawiam z chmurami."
/Henry David Thoreau/

prawda, Oliwko? :)

"You must not blame me if I do talk to the clouds."
/Henry David Thoreau/

(the text on the left tag):
left: "you need to dream"
zakładki, które zrobiłam dla Tammy w ramach drugiego odcinka Wymiany Papierowej.

tags I made for Tammy in part two of Paper Swap.

poniżej zakładki, które dostałam od Tammy.

below tags I got from Tammy.thank you, Tammy! I look at "Live Your Poem" every night - I use it as a bookmark in the book I'm reading. sending you all my warm thoughts.
"Dalej. Otwórz drzwi, o których mówiono, że nie da się ich otworzyć. Tam czeka życie."
/Kelly Ann Rothaus/

"Reach out and open the door that no one thought could be opened. Life is behind it."
/Kelly Ann Rothaus/

22 grudnia 2009

"Nie musisz wychodzić z pokoju. Nie odchodź od stołu i słuchaj. Nawet nie słuchaj, po prostu czekaj. Nawet nie czekaj, tylko siedź nieruchomo. Świat sam do ciebie przyjdzie. Rozłoży się u twych stóp."
/Franz Kafka/

"You do not need to leave your room. Remain sitting at your table and listen. Do not even listen, simply wait, be quiet still. The world will freely offer itself to you, it will roll at your feet."
/Franz Kafka/
 

strona w moim "Wreck This Journal", który dostałam od Lawenduli.

page in my "Wreck This Journal" which I got from Lawendula.

(the text says):
left: my quiet retreat/calm/white again"
right: have a nice day/simply white/in shades of white"

18 grudnia 2009

pokiermaszowo chciałabym podziękować...
obecnym za pomoc cierpliwość inspiracje
nieobecnym za dobre myśli

Agnieszce z Makowego Pola za (między innymi) rozmowy o literaturze i macierzyństwie.
Agnieszce-Annie za zaskoczenie i jeden z moich ulubionych kolaży. słów mało.

post craft fair thanks...
to those who were there for their help patience inspirations
to those who weren't for all the warm thoughts

to Agnieszka from Makowe Pole for (among other things) conversations about literature and motherhood.
to Agnieszka-Anna for the surprise and one of my favourite collages ever.

(the text says):
"thank you"

9 grudnia 2009

"Kreatywność to...wymyślanie, eksperymentowanie, rozwijanie się, podejmowanie ryzyka, łamanie reguł, popełnianie błędów i dobra zabawa."
/Mary Lou Cook/

"Creativity is...inventing, experimenting, growing, taking risks, breaking rules, making mistakes and having fun."
/Mary Lou Cook/

wyzwanie na Three Muses w tym tygodniu to: "butelki i słoiki".

this week's challenge at Three Muses: "bottles and jars". i jeszcze kilka tagów świątecznych:
 
and some Christmas tags:
"find a moment for yourself/and start singing: la la la la/Sabina and Jan adore Christmas/Bogdan got ready to singing carols"

6 grudnia 2009

"Spokój nie jest frywolnością, ani zadowoleniem z siebie, jest najwyższą wiedzą i miłością, jest afirmacją rzeczywistości, rodzącej się na skraju każdej przepaści i otchłani. Spokój to sekret piękna i sens każdej sztuki."
/Herman Hesse/

"Peace is not frivolity or complacency. It's the highest knowledge and love, it's the affirmation of reality and it is born at the edge of every precipice and every abyss. Peace is the secret of beauty and the point of every art."
/Herman Hesse/
 
(napisy):
"proszę mu to powiedzieć, proszę pani"
"nic nie powiem"

(the text says):
"please tell him that, madame"
"I'm not going to say anything"
(napis):
"oddychaj"

(the text):
"breathe"

 i kilka babciowych zakładek. :)

and some granny tags. :)
(the text):
"they don't bake cakes like that any more/granny tells you to smack on the face/I don't feel like a grandma. I'm leaving"

5 grudnia 2009

"Boże Narodzenie, drogie dzieci, to nie jest data. To stan umysłu."
/Mary Ellen Chase/

"Christmas, children, is not a date. It is a state of mind."
/
Mary Ellen Chase/

(the text says):
"get as close as you can/wish you calm/bake some cookies"
kochani, będę miała przyjemność mieć swoje stoisko na kiermaszu świątecznym w kawiarni mesita w warszawie. rzecz dzieje się 13 grudnia w godzinach 11-18.
to mój pierwszy raz.
tych, którzy mają blisko - zapraszam serdecznie. tych, którzy daleko - proszę o ciepłe myśli.

the link above leads to a charming mesita cafe in Warsaw where I'm going to have my stand at a Christmas craft fair. on Dec.13.
it's my debut so please send me your warm thoughts and keep your fingers crossed.

 a oto maleńka część z tego, co szykuję (nie tylko w temacie świątecznym).

here's a sampling of what I'm making for the fair (and it won't be just Christmas stuff).

(the text):
"tell Santa exactly what you dream of/have a merry/a lot of joy/have a merry"

4 grudnia 2009

"Tylko w dobrej literaturze przypadki się nie zdarzają. W życiu jest ich pełno, i to najgłupszych."
/Erich Maria Remarque/

"Only in good literature there is no pure chance. In life it happens a lot and it's often the silliest."
/Erich Maria Remarque/


Tymonsyl i ja schwyciłyśmy za ten sam obrazek. zupełnie nieświadomie.
nie po raz pierwszy powiało metafizyką.

Tymosyl and I altered the very same photo. completely unintentionally.
it's not the first time that metaphysics plays a role between us.


(the text):
"if we have to freeze, let's do it together"