26 lutego 2010

"To jedna z tych ognistych i próżnych kobiet, które wszystko ubierają w cytaty z literatury."
/Carlos Maria Dominguez/

"It's one of these passionate and vain women who describe everything using quotations."
/Carlos Maria Dominguez/


mój wpis w "Kolekcji Piękności", która znowu ruszyła w podróż...

my entry in "The Collection of Beauties" which is travelling again...


(the text is one of my favourite quotes):

"I read and walked for miles at night along the beach, writing bad blank verse and searching endlessly for someone wonderful who would step out of the darkness and change my life. It never crossed my mind that that person could be me."
/Anne Quindeln/

22 lutego 2010


"Próbuję się obudzić
rozwijać się
czekać
zrozumieć
słuchać
być odważną
uwierzyć
czegoś się trzymać
poddać się
stać się kimś
zapomnieć
zobaczyć
Próbuję się obudzić."
/Sabrina Ward Harrison/
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
"I'm trying to wake up
grow
wait
understand
listen
be brave
believe
hold on
surrender
become
forget
see
I'm trying to wake up."
/Sabrina Ward Harrison/

moja lutowa sukienka. projekt Dress Up 2010.

my February dress made for Dress Up 2010 project.

(the text):
on the box -
"you need strength. take it from wherever you can. take it and use it well."
"the deep breath that you are longing for"
on the back of the dress - "take a deep breath, sit down and forget for a while"

21 lutego 2010

"Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów."
/Jarosław Iwaszkiewicz/

"Reading means finding your own wealth and your own possibilities by means of other people's words."
/Jarosław Iwaszkiewicz/


praca zrobiona na "międzykontynentalne wyzwanie makaronowe" rzucone przez Kasię i Mrouh.
uściślam - literki to makaron. przed ugotowaniem. cytat z Thomasa Jeffersona.

a work made for "the great intercontinetal pasta challenge" organised by Kasia and Mrouh.
the point was to scrap creatively any sort of pasta.
I used the tiny pasta letters. not boiled. :)
(the text says):
"I cannot live without books."
/Thomas Jefferson/

widok przed.
a tu możecie zobaczyć co zgotowała Cynka...

the view before.
and here's a gorgeous pasta work by my friend, Cynka.
..

...która również postanowiła mnie przepytać w ankiecie książkowej.
i oto...

...who - by the way - decided to tag me with a book questionnaire.
here are my answers...


* niedawno przeczytałam "Oczarowanie" Donalda Spoto.
mile zaskoczona jestem tym, że Królowa Audrey również miała ciemne strony i popełniała grzeszki...

* I recently read "Enchantment" by Donald Spoto.
I was pleasantly surprised to find out that Queen Audrey also had her dark side and sins...

* teraz czytam ( a właściwie nasycam się) "Monet w Giverny" Caroline Holmes.
staram się zapomnieć o zimie.

* I am currently reading (or better: savouring) "Monet at Giverny" by Caroline Holmes.
I'm trying to forget about the winter.

* zamierzam przeczytać najnowszą Sarah Waters.
wszystkie jej poprzednie książki mnie zachwyciły i pewnie tym razem będzie podobnie.
odwlekam jeszcze tę przyjemność...
czy też tak macie?

* I'm going to read the latest Sarah Waters novel.
I find all her previous books utterly fascinating and I'm sure this one will be no different.
however, I'm delaying...isn't waiting for something a pleasure in itself?

20 lutego 2010

"Sztuka jest cieniem tego, co ktoś myśli...przelotnym spojrzeniem na to, co ma się w sobie. Małe sekrety, żale, radości...każde życie ma swoje znaczenie."
/Sarah/

"Art is a shadow of what a person is thinking...a small glimpse of what they hold inside. Little secrets, regrets, joys...every life has its own meaning."
/Sarah/


a oto mój wkład w "Kolekcję piękności".
powyżej praca, która powstała dla Tymonsyl w temacie: "Kobieta to...kolor".
miała być goła baba. :)

here are my works for my friends' "Collection of Beauties".
above a work made for Tymonsyl: "A woman is...a colour".
Tymonsyl asked us to use an image of a naked lady.

(the text):
"create your own colours"


przód i tył pracy zrobionej dla Molli: "Kobieta to...postać."

a work made for Molla: "A woman is...a personage".
the lady in the pictures is Olga Boznańska - a Polish painter.

(the text says):
front - "This is my happiness and I wish for no other. The moment I won't be able to paint I shall cease living."
back - "Olga Boznańska entered art like one enters a convent. Completely./This shy and apprehensive woman realized her own vision of art./She never surrendered to fashion. She never belonged to any of the schools, groups, trends or currents. Her painting didn't cause a revolution in art."

praca zrobiona dla Cynki: "Kobieta to...artystka."

a work made for Cynka: "A woman is...an artist."(the text):
"I'm creating. Do not disturb!"

19 lutego 2010

"oko mruczy
oko uśmiecha się
oko wspomina"
/Zbigniew Herbert/

"an eye is murmuring
an eye is smiling
an eye is reminiscing"
/Zbigniew Herbert/


oto efekt projektu "kolekcja piękności", który powstał przy udziale niezwykłych, utalentowanych kobiet: Molli, Cynki i Tymonsyl.
każda z nas miała swój wątek:
Molla - "kobieta to...postać"
Cynka - "kobieta to...artystka"
Tymonsyl - "kobieta to...kolor"

here is the final effect of a collaborative project I took part in together with three extraordinary talented ladies: Molla, Cynka & Tymonsyl.
the project is called "Collection of Beauties" and that's what it says on the cover of my art journal.
each of us had a different lead:
Molla - "a woman is...a personage"
Cynka - "a woman is...an artist"
Tymonsyl - "a woman is...a colour"a ja...
and me...

"kobieta to...myśl"

"a woman is...a thought"

(some of the texts on the left):
"actually, why not?/trust your intuition/I'll think about myself/thank God I''m a woman/I love loneliness/fleeting moments/the taste of words/I have no interest in reality/coincidence?/don't be afraid/sometimes it's hard to resist a temptation/a challenge?/waiting for illumination/look deeper/a little madness will do no harm/escape the reality/how about a stormy affair with red?/strength/a dream or reality?/everyone can create/be different, be bold/be impractical/to discover great inner peace"
a sign-in page.
(the text next to the Mata Hari photo says):
"listen to yourself/don't rush/let things happen"

17 lutego 2010

"Śnieg pada od wielu godzin -
Nie nadążam
Z odgarnianiem wspomnień."
/Darek Pawlicki/

"It's been snowing for hours -
I can't keep up with
Shoveling memories."
/Darek Pawlicki/

 pudełko z okazji wyzwania na Three Muses. temat: Natura.
 
a box made for Three Muses challenge themed: Nature.
(the text):
next to the lady in the photo: "loves, likes, respects" which is a variation of "loves, loves me not".
next to the chair photo: "who else will come to the garden?"

13 lutego 2010


"WALENTYNKA
Nie dam ci czerwonej róży ani serca z satyny.

Dam ci cebulę.
Jest jak księżyc zawinięty w brązowy papier.
Obiecuje światło
tak jak ostrożne miłosne rozbieranie się.

Proszę.
Oślepi cię łzami
tak jak kochanek.
Sprawi, że twoje odbicie
stanie się chybotliwą fotografią żalu.

Staram się być prawdziwa.

Żadnej uroczej kartki.

Dam ci cebulę.
Jej gwałtowny pocałunek zostanie na twoich ustach,
zaborczy i wierny
tak jak my,
na tak długo dopóki jesteśmy razem.

Weź ją.
Jej platynowe krążki skurczą się do ślubnej obrączki
jeśli zechcesz.
Zabójcze.
Jej zapach przywrze do twoich palców,
do twojego noża."
/Carol Ann Duffy/
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 
"VALENTINE
Not a red rose or a satin heart.

I give you an onion.
It is a moon wrapped in brown paper.
It promises light
like the careful undressing of love.

Here.
It will blind you with tears
like a lover.
It will make your reflection
a wobbling photo of grief.

I am trying to be truthful.

Not a cute card or a kissogram.

I give you an onion.
Its fierce kiss will stay on your lips,
possessive and faithful
as we are,
for as long as we are.

Take it.
Its platinum loops shrink to a wedding-ring,
if you like.
Lethal.
Its scent will cling to your fingers,
cling to your knife."
/Carol Ann Duffy/

 
(the text on the collage above):
"having a fiancé excludes the excess of coquetry."

kartka zrobiona na wyzwanie iHanna's Post Card Swap

a card made for iHanna's Post Card Swap

12 lutego 2010

"Najważniejszą rzeczą, którą jedna kobieta może zrobić dla drugiej, to zapalić światło i poszerzyć jej pojęcie własnych możliwości."
/Adrienne Rich/

"The most important thing one woman can do for another is to illuminate and expand her sense of actual possibilities."
/Adrienne Rich/

chciałam wam podziękować.
tym, którzy zostawiają tu swoje słowa.
i tym, którzy oglądając milczą.

pani na zdjęciu to Jeanne Hebuterne - artystka i muza Amadeo Modiglianiego.

(the text says):
"my head is full of words."

I wanted to thank you.
thanks to all of you who leave your words here.
and to you who just look silently.


the lady in the photo is Jeanne Hebuterne - artist and muse of Amadeo Modigliani.


kartki zrobione na wyzwanie iHanna's Post Card Swap

post cards made for iHanna's Post Card Swap

10 lutego 2010

"Tulipany są zbyt podniecające, teraz jest tu zima.
Spójrz, jakie wszystko białe, jakie ciche, jakie zaśnieżone.
Uczę się spokoju leżąc obok siebie cicho."
/Sylvia Plath/

"The tulips are too excitable, it is winter here.
Look how white everything is, how quiet, how snowed-in
I am learning peacefulness, lying by myself quietly."
/Sylvia Plath/
kartki zrobione na wyzwanie iHanna's Post Card Swap

post cards made for iHanna's Post Card Swap

cuda rozdaje Drycha.

candy on Drycha's blog.

8 lutego 2010


"Jakikolwiek pomysł na przyszłość

Zamieszkać wewnątrz wulkanu, zwiedzić
Niebo, pospacerować po chmurach,
Znaleźć w sobie więcej radości,
Znaleźć w świecie więcej uroku."
/Jolanta Stefko/

"Any idea for the future

To live inside a volcano, to tour
The sky, to walk on the clouds,
To find more joy in yourself,
To find more beauty in the world."
/Jolanta Stefko/


wpis do jednego z dwóch "sztukbuków", które krążą pomiędzy mną a Królową Kolażu - Tymonsyl.

an entry in an altered book about art which is a collaborative project w
ith The Queen of Collage - Tymonsyl.
(the text says):
top photo - on the pocket: "I don't fit all the frames."
on the girl: "fragile, lyrical but at the same time full of anxiety"

5 lutego 2010

"Żyję w świecie własnych myśli, gdzie swobodnie unoszą się moje plany i marzenia."
/Ala Gertner/

"I live in the world of my thoughts where my plans and dreams float freely."
/Ala Gertner/

(the text says):
"sometimes I like to disappear."