23 grudnia 2011

"Wcale nie jestem sam - pomyslałem. Właściwie nigdy nie byłem. I to właśnie jest przesłanie świąt Bożego Narodzenia - nigdy nie jesteśmy sami. Nawet wtedy, gdy noc jest najciemniejsza, wiatr najzimniejszy, a świat pozornie najbardziej obojętny."
/Taylor Caldwell/

"I am not alone at all, I thought. Iwas never alone at all. And that, of course, is the message of Christmas. We are never alone. Not when the night is darkest, the wind coldest, the world seemingly most indifferent."
/Taylor Caldwell/


właśnie skończyłam ubierać choinkę (choć w stroju nieco cieplejszym niż pani na załączonym obrazku).
myślę o was - o moich przyjaciołach, o waszych domach i waszych bliskich.
o tych, którzy milczą.
o tych, którym ciężko i o tych, którzy nie tracą nadziei.
moje myśli i najlepsze życzenia płyną do was ponad domami.

I have just finished decorating our Christmas tree (although dressed a bit warmer than the lady above).
I'm thinking about you - my firends, your homes and people around you.
I'm thinking about those of you who are silent.
and those who are struggling, and those who don't lose hope.
my thoughts and best of wishes are floating in the air towards you.

22 grudnia 2011

"Istnieje coś takiego jak natchnienie. Najłatwiej je znaleźć działając."
/Pablo Picasso/

"Inspiration exists, but it has to find you working."
/Pablo Picasso/

w niedzielę miałam wielką przyjemność oddać się w ręce utalentowane Czekoczyny.
kazała bezkompromisowo ciąć śliczne papiery, despotycznie zarządzała bałaganić w żurnalu (i dokładać coraz więcej i więcej), a w finale hojnie chlapać acetonem, gesso i ecolinami.
nawet nie wiecie jak dobrze było poddać się jej rozkazom. :)
gorąco polecam Czekoczynowe warsztaty. już nie mogę się doczekać kolejnych!
{p.s. zdjęcia wypożyczone od Scrap Studio}

last Sunday I attended a workshop taught by immensly talented Czekoczyna.
it was such a pleasure to surrender to her teaching - we cut, we created a huuuge mess in our journals and generously splashed gesso and inks.
it was an amazing feeling to...just let go. :)
{photos courtesy of Scrap Studio}

efekt jak wyżej. wielki bałagan i wielka ulga - nie myśleć tylko poddać się emocjom.

above - pages I created in my art journal. the idea was not to think to much but just surrender to our emotions.
(the text says):
left - "I'm longing longing longing"
right - "I'm longing for inspiration"


13 grudnia 2011

"Proszę, zacznij już dziś pieśń nową życia, uśmiechnij się do siebie, przebacz sobie samemu, poznaj swoje słabości i dary ukryte, pogódź się ze sobą, przywitaj siebie samego, powiedz sobie dzień dobry i rozpocznij dalszą wędrówkę."
/?/

"I'm asking you, start a new song of life today, smile at yourself, forgive yourself, know your weeknesses and hidden gifts, become reconciled with yourself, welcome yourself, say hello to yourself and continue the journey."
/?/


na Collage Caffe wzięłyśmy na warsztat "Portret pani Solskiej" Wyspiańskiego. zajrzyjcie koniecznie!

every once in a while on Collage Caffe we play with Polish art. this month it was "Portrait of Ms Solska" by Stanisław Wyspiański and {here} you can see what we made of it.
(the text says):
"maybe your life got all tangled?"

8 grudnia 2011

"Odwaga nie jest brakiem strachu. To świadomość, że coś jest ważniejsze niż strach."
/Ambrose Redmoon/

"Courage is not the absence of fear, but rather the judgement that something else is more important than fear."
/Ambrose Redmoon/

przeszyte kartki dostałam w wymianie od Normy.

the stitched pages that I incorporated into my journal were a gift from Norma. it was one really amazing swap - imagine you get an envelope and you love e.v.e.r.y s.i.n.g.l.e item inside!

6 grudnia 2011

“Smakowita jesieni! Moja dusza jest ci oddana, i gdybym była ptakiem, frunęłabym nad ziemią w poszukiwaniu kolejnych jesieni.”
/George Eliot/

“Delicious autumn! My very soul is wedded to it, and if I were a bird, I would fly about the earth seeking successive autumns.”
/George Eliot /


to jest nasze pożegnanie jesieni na Collage Caffe

our farewell to autumn on Collage Caffe
(my Lady Autumn says):
"this autumn my secret is..."

1 grudnia 2011

dzisiaj zamiast cytatu Françoise Hardy śpiewa o tym, że "Nie ma miłości szczęśliwej".

instead of the quote today - Françoise Hardy is singing "There is no happy love"moje interpretacje jednego z moich ukochanych filmów, czyli "Niebezpieczne związki".
na Collage Caffe wizje Cynki, Urtiki i Tymonsyl.

these journal pages are my visions of one of my all favourite films - "Dangerous Liaisons".
on Collage Caffe you can see some more artful interpretations by my friends.

a za kulisami...... :
and behind the scenes.... :