18 czerwca 2009

"Kawa sprawuje rząd dusz nad milionami - sprawniej niż najokrutniejszy tyran
i zdecydowanie bardziej uwodzicielsko."

"Coffee exercises power over the souls of millions - more efficiently than the cruelest tyrant and definitely more seductively."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz