19 czerwca 2009

"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od
czasu, miejsca czy okoliczności.
Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
/przysłowie chińskie/

"An invisible red thread connects those who are destined to meet, regardless of time, place or circumstance. The thread may stretch or tangle, but never break."
/ancient Chinese proverb/

1 komentarz: