17 czerwca 2009

"Cokolwiek możesz zrobić, lub marzysz, że możesz zrobić, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, siłę i magię. Zacznij teraz."/Goethe/

"Whatever you do, or dream you can, begin it.
Boldness has genius and power and magic in it."
/Goethe/

(the text):
"Anything is possible/This is the moment/I have a dream/I invent myself/You will become whoever you want/Time for changes/Create something of your own/One day I'll publish a bestseller/Searching for myself/Go your own way/I create therefore I am"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz