29 października 2009

"Wyobraźnia jest początkiem tworzenia. Wyobrażasz sobie to, czego pragniesz, chcesz tego, co sobie wyobraziłeś i w końcu tworzysz to, czego chcesz."
/George Bernard Shaw/

"Imagination is the beginning of creation. You imagine what you desire; you will what you imagine; and at last you create what you will."
/George Bernard Shaw/

(the text says):
"now or never"

8 komentarzy: