26 marca 2012

"Jesteśmy jak filiżanki, nieustannie i cicho napełniane. Sztuka polega na tym, żeby wiedzieć jak delikatnie się przechylić i pozwolić wypłynąć pięknu."/Ray Bradbury/ 

"We are cups, constantly and quietly being filled. The trick is knowing how to tip ourselves over and let the beautiful stuff out."
/Ray Bradbury/

moja odpowiedź na pytanie Urtiki. całość naszej rozmowy na Collage Caffe {tutaj}.

Urtica asked us her question: "Café within reach?". this is my answer: "They say revolutions begin in cafés."

5 komentarzy: