26 marca 2014


"Gdy słowa stają się niejasne, skupiam się na fotografii.
Gdy obraz staje się niewystarczający, zadowalam się ciszą."
/Ansel Adams/

"When words become unclear, I shall focus with photographs.
When images become inadequate, I shall be content with silence."
/Ansel Adams/


prosty kolaż, który właściwie był tylko rozgrzewką na warsztacie, o którym pisałam ostatnio.
nasze zadanie nie było skomplikowane - ułożyć kolaż z kwadratów. zaskakującym natomiast było to, jak odmienne prace powstały...

this simple collage was a warm up exercise during a workshop I wrote about a couple of days ago.
our task was not complicated at all - create a collage out of squares. it was quite surprising how different our works turned out...a ja miałam jeszcze swój osobisty moment serendypii...
kartki z tekstem, które wyciągnęłam z wlasnej torby - bez czytania i analizowania - okazały się być opowiadaniem osadzonym w czasie II wojny światowej. pocięte fragmenty chcący-niechcący wpisały się w przesłanie pracy.

as for me, I had my own serendipity moment...
looking for the text to cut out I took some pages out of my bag - without reading or analyzing. the text truned out to be a short story set during World War II and the squares I cut suddenly turned out to be just a perfect message in my work.


{the cricled words}: "I don't have a ticket in that direction."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz