10 października 2011

"Kiedy burza minie nie będziesz pamiętać jak to wytrzymałeś, jak udało ci się przetrwać. Nie będziesz nawet pewien czy już naprawdę po wszystkim. Lecz jedno jest pewne. Kiedy przetrwasz burzę, będziesz zupełnie nową osobą. I o to właśnie chodzi w burzy."
/Haruki Murakami/

"Once the storm is over you won't remember how you made it through, how you managed to survive. You won't even be sure, in fact, whether the storm is really over. But one thing is certain. When you come out of the storm, you won't be the same person who walked in. That's what the storm is all about."
/Haruki Murakami/

na pożegnanie lata w Collage Caffe - nasz kolejny sezonowy deser.

each season on Collage Caffe we "meet" to create collages from a set of the same elements. take a look at our farewell to the summer.
(the text above says):
"that's how the summer went by"

7 komentarzy: